مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمود
نام خانوادگی:کریمیان
پست الکترونیک:karimian@hadith.net
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، علوم حدیث

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

محمود کریمیان  فرزند محمدحسن                  تولد 1351 ش / قم

ورود به حوزه 1365 ش           تحصیلات حوزوی : خارج فقه و اصول

تحصیلات کلاسیک : لیسانس معارف / 1375

اساتید دوره مقدمات :حجة الاسلام والمسلمین زیبایی نژاد، حجة الاسلام والمسلمین مغیثه ، حجة الاسلام والمسلمین اسحاق نیا، حجة الاسلام والمسلمین علیدوست، حجة الاسلام والمسلمین طالقانی، حجة الاسلام والمسلمین جوادفاضل، حجة الاسلام والمسلمین خسرو شاهی، حجة الاسلام والمسلمین فتوحی، حجة الاسلام والمسلمین حسن عرفان.

اساتید سطح : آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی ، آیت الله احمدی میانجی ، آیت الله ستوده ،حجة الاسلام والمسلمین حسینی میانجی، حجة الاسلام والمسلمین نکونام گلپایگانی، حجة الاسلام والمسلمین سید اسدالله مسعودی ، آیت الله پایانی ، حجة الاسلام والمسلمین وجدانی فخر ، آیت الله حسینی بوشهری ، آیت الله هادوی تهرانی، حجة الاسلام والمسلمین حسین کریمی، حجة الاسلام والمسلمین کاظم قاضی زاده.

اساتید خارج : حضرت آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی، حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی ، حضرت آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی ، حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی، حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، حضرت آیت الله سید احمد مددی، حضرت آیت الله مهدی گنجعلی(گنجی)، حضرت آیت الله محمد تقی شهیدی.

همکاری با پژوهشکده دارالحدیث از سال 1378.

تدریس علوم حدیث در: مدرسه شهیدین ، تخصصی حدیث، تخصصی مهدویت ، تخصصی تبلیغ، سفیران هدایت، مدرسه حجتیه (جامعة المصطفی العالمیة ) از سال 1381.