گزارشي از توقيعات امام مهدي عليه السلام در کتاب کافی
39 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات کنگره کلينی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توقیعاتی از امام مهدی علیه السلام در کتاب شریف کافی موجود است اما آنچه مشهور است اینکه مرحوم کلینی نامه ها را در کتاب رسائل الائمه آورده و در کتاب کافی هیچ توقیعی یافت نمی شود در این مقاله گزارشی از این توقیعات در کتاب کافی تهیه شده است.