تحلیل و بررسی احادیثی از کتاب کافی که ادعا شده دلالت بر تحریف قرآن دارند
50 بازدید
محل نشر: کنگره کلينی
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله خود را در چند محور تنظیم شده است: الف. بحثی رجالی و بررسی اسناد روایاتی که ادعای تحریف آنها شده. ب. بررسی دلالی این گونه روایات. در این بحث به دو نوع نزول قرآن اشاره شده است: نزولی که خاص رسول خدا(ص) بوده و همراه با تفسیر، تأویل یا بیان مصداق ایات است و لذا نیازی نبوده که از جهت فصاحت و بلاغت در حد اعجاز باشد. نزول دوم، نزولی که به عنوان وحی الهی و در حد اعجاز فصاحت و بلاغت است. ج. فهم، برداشت و نظر کلینی درباره تحریف و این نتیجه که وی از احادیث مطرح شده، استنباط تحریف را نداشته و اگر جز این بود آن را در عنوان باب، می‌گنجاند